Teamplayers

Het bestuur van HBHO bestaat uit 4 personen.

Het dagelijks bestuur, belast met de dagelijkse gang van zaken van de vereniging en algemene bestuursleden. 

Samen bereiden ze algemene ledenvergaderingen voor en hebben enkele malen per jaar regulier overleg met Havensteder.

 


 

Voorzitter

Simon

de Kok

 

Secretaris

Margriet

Schouten-Sliep

 

Pen.meester

funktie

VAKANT 

 

 

Derk

van Zutphen

 

 

 

Jannie

Hack

 


Het bestuur wordt bijgestaan door erelid en adviseur Tijmen Baas.

Natuurlijk is er ook een kascontrole commissie.

Deze bestaat uit de dames, Annelies Knikman en Ineke Dekkers.

 

 

Er zijn ook Kennisgroepen bij HBHO.

Daarin zitten huurders die uit ervaringsdeskundigheid huurders kunnen helpen bij eventuele problemen.

 

Kennisgroep Gemengde Complexen;

Kennisgroep Service en Diensten;

Kennisgroep Communicatie en Participatie.