Huurdersvertegenwoordiging in Oost

HBHO - belangenbehartiging van Havensteder huurders in gebied Oost

Welkom op de website van Huurders Belang Havensteder Oost (HBHO). Wij zijn een vrijwilligers organisatie welke de belangen behartigen van de huurdersgroepen in het werkgebied Oost van woningcorporatie Havensteder. 

 

Op deze website treft u informatie aan over huurderszaken die ook voor uw complex en huurders van belang kunnen zijn, de aangesloten bewonersgroepen en nieuws in en van het gebied oost.

 

Daarnaast kunt u nieuwsbrieven nalezen van verschillende aangesloten leden. 

 

 

Meedenken en meedoen in uw eigen woonomgeving en voor huurzaken in uw complex!Wat is er te vinden onder een knop?

Onder de knop OVER ONS vindt u bestuur, jaarverslagen en jaarplannen.

Maar ook de statuten en huishoudelijk reglement.

Eveneens het contactformulier waar u HBHO uw opmerking of vraag doorgeeft.

 

Heeft u misschien recht op huurverlaging?

Wat zijn de voorwaarden?

Of u in aanmerking komt voor deze eenmalig huurverlaging hangt af van:

uw huurprijs, uw (gezamenlijk) inkomen over 2019 én de samenstelling van uw huishouden.

 

Hoe krijg ik huurverlaging?

Om huurverlaging te kunnen krijgen moet uw netto huur boven de aftoppingsgrens (€633,25) liggen. De netto huur is de huur zonder de servicekosten.

 

Hoe weet ik wat mijn netto huur is?

Ieder jaar krijgt u een brief over de huurverhoging. Daarin staat wat de netto huur is en wat de eventuele servicekosten zijn.

Bij de huurverlaging gaat het dus om de netto huur.

 

Voorwaarden eenmalige huurverlaging -- 

Type huishouden Inkomen tot inkomensgrens

Één persoon:  tot en met €23.725,-

Één persoon, AOW-gerechtigd op 1-1-2021 tot en met €23.650,-

Twee personen tot en met €32.200,-

Twee personen, van wie tenminste één AOWgerechtigd is op 1-1-2021 tot en met €32.075,-

 

Kunt u ook zelf huurverlaging aanvragen op grond van de nieuwe wet? Ja, dat kan.

Als u na 2019 minder inkomen heeft ontvangen tot onder de inkomensgrenzen,

zie de tabel.

Of uw huur komt door de huurverhoging in 2021 boven de aftoppingsgrens van €633,25, dan kunt u in aanmerking komen voor eenmalige huurverlaging.

U kunt dan zelf een verzoek indienen bij Havensteder.

Als u huurverlaging aanvraagt omdat u minder inkomen heeft ontvangen,

dan geldt wel de regel dat de inkomensdaling minstens zes maanden eerder

moet zijn ontstaan.

Bij het verzoek tot huurverlaging stuurt u alle inkomensgegevens van de laatste zes maanden toe. Dit zijn bijvoorbeeld salarisstroken, of uitkeringsspecificaties, zoals bijstand, AOW en/of pensioen. Daarnaast geeft u ook aan wat de huidige samenstelling van uw huishouden is.

 

Havensteder is wettelijk verplicht u binnen drie weken, na het aanleveren van de juiste gegevens, een huurverlagingsvoorstel te doen als u hiervoor in aanmerking komt.

 

U kunt tot 31 december 2021 eenmalig een huurverlaging aan vragen.